Hizmetler > Danışmanlık

Uygulama Danışmanlığı

Uygulama Danışmanlığı Hizmetleri, LOGO ürünlerini kullanan veya kullanmayı planlayan şirketlerin bu ürünlerden en yüksek verimi alabilmesi için, yeni sistemin kurulması sürecinde, yürütülen her türlü faaliyeti kapsayan bir hizmetler bütünüdür.

ERP’ye(Enterprise Resource Planning) geçiş kararı kurumsallaşma yolunda atılan en önemli adımlardan biri olmasına rağmen bir yazılım çözümüne sahip olmanın tek başına kurumsallaşmayı sağlayacağını düşünmek bir yanılgıdan ibarettir.  Çoğunlukla şirketler, büyümeyle paralel olarak iş süreçlerinin içinden çıkılmaz duruma gelinmesi, raporların aylarca alınamaması neticesinde ERP‘ ye geçme kararı almaktadırlar. Bu tür şirketlerde ERP, aslında bir kurumsal kültür değişimini de beraberinde getirmektedir, bu yüzden çalışanların görev tanımları, iş yapış yöntemleri ve sorumluluklarında ister istemez değişiklikler olacaktır. İşletmenin ve çalışanların eski alışkanlıklarını ve iş süreçlerini değiştirmeden sadece yazılım yüklemenin işletmeye hiç bir getirisi olmayacaktır, çünkü nihayetinde tüm yazılım sistemleri insanların elinde hayat bulur.

Hangi ERP‘nin kullanılacağı, ERP içindeki hangi modüllere ihtiyaç olduğunun tespit edilmesi ve kurumsallaşma konularında danışman firmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Aynı sektörde olsa dahi hiçbir firma birebir birbirine benzemez ve kendilerine özel bir takım özellikleri bulunmaktadır. ERP yazılımları ise hazır yazılımlardır ve her firmanın tüm iş süreçlerine tam anlamıyla cevap veremeyebilir. Bu kapsamda ERP uygulama danışmanlığı, işletmeye özel uyarlamaların gerçekleştirilmesi ve gerektiğinde ek yazılım çözümlerinin temin edilebilmesi çok önemlidir.

Bir Uygulama Projesi 4+1 başlıktan oluşur.

1. Analiz

Bu aşamada, müşterinin tüm iş süreçleri analiz edilir. Müşterinin beklentileri ve sektörel ihtiyaçları doğrultusunda, kurulacak yeni sistem tanımlanır. Projenin kapsamı ve proje planı detaylandırılır.

2. Tasarım ve Kuruluş

Analiz çalışmalarıyla tanımlanan iş ihtiyaçlarının karşılanması için bu aşamada “Logo programının yapılandırılması, kullanım modelleri oluşturulur, form ve raporlar tasarlanır, onay prosedürleri ve sistem parametreleri tanımlanır. Analiz aşamasında, kapsamı tamamlanan müşteri özelleştirme ihtiyaçlarının tasarımı ve iş modelleri oluşturulur.

l

3. Geliştirme ve Test

Müşterinin özelleştirme ihtiyaçları doğrultusunda kapsamı oluşturulan ve iş modelleri tasarlanan yazılım, geliştirilir. Ön testlerden sonra, müşteri test ortamına yüklenir. Test onaylarıyla, gerçek sisteme yüklenir. Test aşamasında sistemin tüm iş süreçleri test edilir, sonuçları incelenir. Kurgulanan sistemin doğruluğu teyit edilir. Anahtar kullanıcı ve son kullanıcı eğitimleri verilir. Tüm eğitim ve sistem materyalleri oluşturulur.

4. Uygulama

Uygulama aşamasında, tüm bileşenleriyle kullanıma hazır hale gelen yeni sistem, kullanıma açılır. Kullanıcılar gerçek sistemde verilerini girmeye, işlemeye ve raporlamaya başlar. Çok kritik bir dönem olan uygulama aşamasının sonuçları, projenin başarısını belirler. Analizde tanımlanan ihtiyaçların, karşılandığı gözlemlenir.

+1. Destek

sürdürülebilmesi önemlidir. Bu amaçla müşteriye her aşamada bakım & destek hizmetleri verilir. Bu aşamada Infodrom proje ekibinin yanı sıra, Infodrom destek ekibi de devreye girer. Kurgulanan yeni sisteme uygun olarak “uzaktan veya yerinde” destek hizmetleri verilir.

Firmaların iş süreçlerini analiz ederek iş yönetim performanslarını yükseltmelerini ve değişen iş şartlarında her an hazır olmalarını sağlayacak çözümler sunmaktadır.

İletişim

google-location-icon-vector-google_places_pin_icon_black_white_line_art_coloring_book_colouring-1331pxAdres: Merkez Mah. Bağlar Cad. CBlok/4 Ofis Park, Kağıthane, İstanbul

phone-xxl   Tel: 0212 939 38 91
       Fax: 0212 939 37 07
email-icon  E-posta: destek@pro-cess.com.tr
supportIcon   Destek Hattı: +90 (850) 532-9-047

Sosyal Medyada Biz

facebook
instagram
Linkedin

© 2016 Process Yazılım | Tüm hakları saklıdır.